kau tak akan paham, sampai kau benar benar merasakannya.